ÖRNEK SORULAR

ORTAOKUL

“Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.” (Muvatta, Hüsnü’l-Hulk, 8.)
1. Hadisten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?
A. Bütün peygamberler güzel ahlakın yaygınlaşması için çaba göstermişlerdir.
B. Peygamberler güzel ahlak sahibidir.
C. Hz. Muhammed (s.a.v.) güzel ahlak örneğidir.
D. Güzel ahlak ancak doğuştan kazanılır, sonradan kazanılıp kaybedilemez.

“Müminlerin iman yönünden en hayırlısı ……… en güzel olan ve ailesine iyi davranandır.” (Tirmizi, Rada, 11.)
2. Yukarıdaki hadis-i şerifte boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A. ahlakı
B. görgüsü
C. takvası
D. inancı

“İbadetler güzel ahlaklı olmaya katkı sağlar.” ilkesini tahtaya yazan öğretmen daha sonra ................ibadetiyle cimrilik hastalığından kurtularak vermeye, paylaşmaya ve cömertliğe alışırız, diyerek konuyu açıklar.
3. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A. Zekât
B. Oruç
C. Namaz
D. Hac

Merve: Allah’ı çokça zikretmek.
Ayşe: Kendi hevasına uygun davranmak.
Mahmut: Varlıklar üzerine tefekkür etmek.
Hüseyin: Varlıklara merhametli davranmak.
“Hangi davranış kalbe hayat verir?” Sorusuna öğrenciler farklı cevaplar vermişlerdir.
4. Öğrencilerin verdiği cevaplardan hangisi veya hangileri doğrudur? A. Merve-Mahmut-Hüseyin
B. Ayşe-Mahmut-Hüseyin
C. Merve-Ayşe-Hüseyin
D. Merve-Ayşe-Mahmut

5. Aşağıdakilerden hangisi gerçek bir mümine yakışan davranışlardan değildir? A. Kendisi ile ilgili olmayan haksızlıklara karışmaz.
B. Söz verdiğinde sözünde durur.
C. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ona hıyanet etmez.
D. Konuştuğunda yalan söylemez.

LİSE

I. Yahudilik
II. Mecusilik
III. Şintoizm
IV. Budizm
V. Hristiyanlık
1. Yukarıdaki dinlerden hangisi/hangileri Kur’an-ı Kerim’de “Ehl-i Kitab” olarak isimlendirilmektedir?
A) YalnızV
B) I-II-IV
C) Yalnız I
D) I-V

2.Allah (c.c.), inanmayı, ibadet etmeyi, inandığı şeyleri öğrenmeyi ve öğretmeyi emretmekle Aşağıdakilerden hangisini korumayı hedeflemiştir?
A) Din
B) Akıl
C) Nesil
E) Can

3. Aşağıdakilerden hangisi “Akaid” ilminin konuları içerisinde yer almaz?
A) Namazın kılınışı
B) Meleklere iman
C) Küfür ve şirk gibi yanlış inançlar
D) Allah’ın varlığı ve birliği

………………… inanan bir insan onların kendisini takip ettiğini, bütün söz ve davranışlarını kaydettiğini düşünerek iyilik yapmaya yönelir ve iyi bir insan olmaya gayret eder.
4. Paragrafın başında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Meleklere
B) Peygamberlere
C) Kitaplara
D) Kadere

“Ey iman edenler! Kendilerine sizden önce kitap verilenlerden dininizi alaya ve eğlenceye alan kâfirleri dost edinmeyin. Gerçek müminseniz Allah’tan korkun.” (Mâide suresi, 57. ayet)
5. Ayete göre gerçekten iman etmiş sayılmanın yolları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Allah’ın emir ve yasaklarına uymak
B) Müslümanlarla dostluk kurmak
C) Allah’a karşı gelmekten sakınmak
D) Çalışkan ve dürüst olmak

DUYURULAR