ÖRNEK SORULAR

"Allah'a yemin ederim ki, size gecesi gündüz kadar beyaz, yani aydınlık, genişçe bir yol, yürünecek bir cadde ve takip edilecek bir gidişat bıraktım." Hz. Muhammed (s.a.v)
1. Hz. Muhammed verilen hadisinde Müslümanlara aşağıdakilerden hangisini miras olarak bıraktığını ifade etmiştir?
A. Sünnet
B. Ahlak
C. Tefsir
D. Kelam

I- Kusay
II- Haşim
III- Abdulmuttalip
IV- Abbas
2. Yukarıdakilerden hangisi Peygamberimizin dedelerinden biri değildir?
A. I
B. II
C. III
D. IV

3. Aşağıdakilerden hangisi Erdemliler Sözleşmesi (Hilfu'l-Fudul) üyelerinin Mekke'deki haksızlıklara karşı mücadele etme kararı almalarının sebeplerinden biri değildir?
A. Kabileler arasındaki çatışmalar nedeniyle güven ortamının bozulması
B. Mekke'ye gelen tüccarların mallarının zaman zaman yağmalanması
C. Mekke'de can ve mal emniyetini sağlayacak hukuki bir otoritenin olmaması
D. Mekke'ye dışarıdan sık sık düşman saldırılarının olması

4. Yeryüzünde insanlar için kurulan ilk mabed (ibadet yeri) aşağıdakilerden hangisidir?
A. Kâbe
B. Mescid-i Aksa
C. Ayasofya Camii
D. Doğuş Kilisesi

5. İslam'a davetin ilk yılları hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A. Mekkeli putperestler Peygamberimize ve diğer Müslümanlara işkence etmişlerdir
B. Kimsesiz köleler en çok eziyet gören kimseler olmuştur
C. Yasir ailesi ilk şehit olan Müslüman aile olmuştur
D. İlk vahiyle birlikte Müslümanlar Kâbe'de açıktan namaz kılmaya başlamışlardır

6. Hz. Peygamber, Hz. Ebu Bekir'e "Acele etme! Allah sana hayırlı bir arkadaş verecektir." sözünü ne zaman söylemiştir?
A. Hz. Ebu Bekir ilk Müslüman olduğunda
B. Bedir Savaşı öncesinde
C. Medine'ye Hicret öncesinde
D. Hz. Peygamber vefat etmeden az önce

"Biz peygamberler, herkese seviyesine göre muamele etmek ve akılları ölçüsünde hitap etmekle emrolunduk."
7. Hadise göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A. Eğitimde öğrencilerin düzeylerini dikkate almak gerekir
B. İnsanlara eşit davranmak gerekir
C. Eğitimde fırsat eşitliğini oluşturmak herkesin görevidir
D. Çocuklara sevgi ve şefkat göstermek gerekir

DUYURULAR
Dereceler Açıklandı!
6. sınıf dereceleri için tıklayınız.
7. sınıf dereceleri için tıklayınız
9. sınıf dereceleri için tıklayınız
10. sınıf dereceleri için tıklayınız.