ÖRNEK SORULAR

ORTAOKUL

"Size iki emanet bırakıyorum. Bunlara sarıldığınız sürece Allah'ın yolundan sapmazsanız. Bu iki emanet, ……… ve ……….. dir." (Muvatta, Kader, 3).
1. Yukarıdaki hadiste boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi ikili gelmelidir?
A) Doğruluk - Sadakat
B) İslam - İhsan
C) Kur'an-ı Kerim - Sünnet
D) İman - İbadet

“Hiç kimse, kendi elinin emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir." (Buhari, Büyû, 15).
2. Verilen hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
A) Çalışmak
B) Sabretmek
C) İmrenmek
D) Paylaşmak

"Hiçbiriniz kendisi için arzu ettiğini (din) kardeşi için de arzu etmedikçe iman etmiş olmaz." (Buhari, İman, 7).
3. Yukarıdaki hadiste aşağıdaki kavramların hangisine değinilmemiştir?
A) İman
B) Fedakârlık
C) Temizlik
D) Kardeşlik

Aybüke: Karşısındaki kişinin ruh hâlini dikkate alması.
Merih: İçinde bulunduğu yer ve zamanı göz önünde bulundurması
Semih: Gelecek tepkilerden çekiniyor olması.
Selma: Karşısındaki kişinin bilgi seviyesini dikkate alması.

4. "Peygamberimize bir şey sorulduğunda veya ondan bir tavsiye istendiğinde farklı cevaplar vermesinin sebebi nedir?" sorusuna öğrencilerden hangisi yanlış cevap vermiştir?
A) Selma
B) Aybüke
C) Merih
D) Semih

Kuran'ı ezberleyip onunla gereği gibi amel eden Kur'an hafızına kıyamet gününde; 'dünyada güzelce okuduğun gibi Kur'an'ı oku. Ne kadar okursan makamın o kadar yükselecektir,' denilir…" (Tirmizi, Fedailü'l-Ku'ran, 18).
5. Hadiste verilmek istenen ana mesaj aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kur'an okuyan ve amel edenler ahirette ödüllendirilecektir.
B) Kur'an'ı ezberleyip hafız olmak için istekli ve gayretli olmak gerekir.
C) Kur'an ezberleyenlere yardımcı olmak sadaka vermek gibidir.
D) Kur'an'ı tecvidli okuyanlar çok sevap kazanır.

LİSE

1. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Fatiha suresinin ayetlerinden birinin meali yer almaz?
A) Hamd âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.
B) O Rahman'dır, Rahim'dir.
C) O'nun dengi ve benzeri yoktur.
D) O, mükâfat ve ceza gününün sahibidir.

Peygamberimiz (s.a.v.), Kur'an'da anlam bakımından en büyük ayetin ……………. olduğunu, yatağına girerken onu okuyan kimseyi Allah'ın koruyacağını ve şeytanın ona yaklaşamayacağını haber vermiştir.
2. Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Fatiha suresinin ilk ayeti
B) Haşr suresinin son ayetleri
C) İhlas suresinin ilk ayeti
D) Ayete'l-kürsi

"İsrailoğulları, aralarından mevki ve makam sahibi kişiler hırsızlık yaparsa onlara dokunmazlardı. Ama zayıf ve kimsesiz kişiler hırsızlık yaptığında onları cezalandırırlardı. Eğer hırsızlık yapan bu kadın Mahzumoğullarından değil de kızım Fatıma bile olsaydı, onu da cezalandırırdım." (Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi, C, 9, s. 384).
3. Peygamberimizin hadiste özellikle vurguladığı değer seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Eşitlik
B) Şahitlik
C) Yardımseverlik
D) Adalet

4. Tövbe ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A) Tövbe, insanın kalbindeki imanın bir göstergesidir.
B) Tövbe etmek için günah işlemiş olmak gerekmez.
C) Tövbe eden kimsenin kul hakkı için helalleşmesine gerek yoktur.
D) Allah'tan af dilemek de bir ibadet şeklidir.

"Âlimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler ne altın ne de gümüş bırakmışlardır, onlar miras olarak sadece ………… bırakmışlardır. Kim ……… almışsa büyük ve değerli bir şey almış demektir." (Ebu Davud, İlim, 1).
5. Yukarıdaki hadiste boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Malı - Mirası
B) İlmi - İlmi
C) Kur'an - Kur'an
D) Çocukları - Malını

DUYURULAR
Dereceler Açıklandı
Dereceler açıklandı! İçerik panelinden sonucuna bakabilirsin. Giriş Yap

  1. 6. sınıf kategorisi ödül almaya hak kazananlar listesi için tıklayınız.
  2. 7. sınıf kategorisi ödül almaya hak kazananlar listesi için tıklayınız.
  3. Hazırlık-9. sınıf kategorisi ödül almaya hak kazananlar listesi için tıklayınız.
  4. İHL Hazırlık-9. sınıf kategorisi ödül almaya hak kazananlar listesi için tıklayınız.
  5. 10. sınıf kategorisi ödül almaya hak kazananlar listesi için tıklayınız.
  6. İHL 10. sınıf kategorisi ödül almaya hak kazananlar listesi için tıklayınız.