ÖRNEK SORULAR

Hz. Muhammed (s.a.v.) peygamberlik öncesinde Mekke halkı arasında en dürüst ve en güvenilir kişi olarak bilinirdi. Nitekim Mekkeliler O’na “el-Emin” diye hitap ederlerdi.
1. Peygamberlerin ortak sıfatlarından olan emin ve güvenilir olmak aşağıdaki kavramların hangisiyle ifade edilir.
A. Emanet
B. Fetanet
C. İsmet
D. Sıdk

“Ey İman edenler! Allah’tan korkun ve doğru söz söyleyin.” (Bakara Suresi, 53. Ayet)
2. Aşağıdakilerden hangisi ayette geçen doğru söz kapsamına girmez?
A. İnsanları adaletli davranmaya çağırmak
B. Trafik ihlallerinin aynı zamanda kul hakkı olduğunu söylemek
C. Başkalarının arkasından onların hoşlanmayacağı şekilde konuşmak
D. Yanlış bir davranışta bulunan kişiyi uyarmak

3. Peygamberimizin(a.s.) “Kim cennetteki arkadaşını görmek isterse bu kimseye baksın” dediği sahabe aşağıdakilerden hangisidir?
A. Hz. Ebu Bekir
B. Hz. Ali
C. Hz. Bilal
D. Hz. Ukkaşe

4. Hz. Ömer’in sözlerinde aşağıdakilerde hangisine değinilmemiştir?
A. Hz. Muhammed’in vefatından sonra vahiy gelmemiştir, gelmeyecektir.
B. İyilik yapan insanlar sevilir ve korunurlar
C. İnsanlar genellikle gördüklerine göre karar verirler
D. İnsanlar verdikleri sözde durmalıdır.

5. Hz. Peygamber (s.a.v.)’in en samimi arkadaşı olan Hz. Ebu Bekir’e neden “Sıddık” unvanı verilmiştir?
A. Peygamberimizden sonra Müslümanların ilk halifesi olduğu için
B. Dürüst olduğu ve Peygamberimize sadakat gösterdiği için
C. Hicrette Peygamberimize yol arkadaşı olduğu için
D. İlk Müslümanlardan biri olduğu için

I. Yalan yere yemin etmek
II. Malın ayıbını gizlemek
III. Yalan yere malı övmek
IV. Malını piyasa fiyatı altında satmak
6. Yukarıda sıralanan davranışlardan hangisi veya hangileri iş ve ticaret açısından yanlıştır?
A. I-III-IV
B. II-III-IV
C. I-II-IV
D. I-II-III

“Müminler içinde Allah’a verdikleri sözde duran nice erler vardır. İşte onlardan kimi, sözünü yerine getirip o yolda canını vermiştir; kimi de (şehitliği) beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde (sözlerini) değiştirmemişlerdir. (En’amSuresi, 34. Ayet)
7. Yukarıdaki ayette müminlerin hangi özelliğinden söz edilmemiştir?
A. Cesaret
B. Ahde Vefa
C. Adalet
D. Dürüstlük