AMAÇLARIMIZ

  • Ortaokullardaki seçmeli din derslerini daha etkili hale getirmek.
  • Seçmeli din derslerine olan ilgiliyi arttırmak.
  • Sevgili Peygamberinizin güzel ahlakının tanınmasını sağlamak.
  • Hz. Peygamber’in hayatı ve yaşayışı ile ilgili bilgi seviyesini arttırmak.
  • Hz. Peygamber’in güzel ahlakının öğrencilerde erdemli davranışlara dönüşmesini sağlamak.
  • Sevgi, merhamet, kardeşlik, dürüstlük ve haya gibi güzel ahlak özelliklerini ayet ve hadisler ışığında kavramak.
  • Öğrencilerin kitap okuma oranını arttırmak.